Želvy

Literatura česká

Želva zelenavá
kniha z edice "Abeceda teraristy" vám přibližuje nejčastěji chovanou suchozemskou želvu zelenavou - Testudo hermanni. Autorka, paní Nataša Velenská, naše přední odbornice na chov želv, již řadu let působí v pražské ZOO. V knize obsáhle popisuje vše co se týká chovu a odchovu Testudo hermanni - želvy zelenavé. Pro začínající teraristy je kniha absolutním základem. Ale mnoho zajímavých a poučných poznatků zde naleznou i zkušení chovatelé. Kapitoly jsou řazeny podle abecedních hesel, doplněné množstvím fotografií a popisů. V každém výtisku je vložen arch, podle kterého můžete svou želvu jednoduše a přesně měřit a tím sledovat její růst. Údaje si můžete zaznamenat do příslušných kolonek na druhé straně archu.
Nakladatel/Výrobce: Robimaus

Želvy v přírodě a v péči člověka
Pokud máte rádi želvy, tak by tato kniha určitě neměla chybět ve Vaší knihovně. Jeden z našich největších odborníků na chov želv, pan Jiří Zych, zde podává ucelené informace o celém řádu "Želvy" (Testudines). Dozvíte se zde o životě v přírodě i v zajejí, o rozmnožování, legislativě a mnoho dalšího.
Nakladatel/Výrobce: Brázda

Vodní želvy - exotické, fascinující, exkluzivní
Želvy jsou fascinující stvoření, která se po tisíce let vůbec nezměnila. Pozorovat želvy je velmi vzrušující a zároveň tak získáváme možnost nahlédnout do minulosti živočišné říše. Mnoho lidí, mezi nimi i milovníci zvířat, má však mylnou představu o tom, jaké životní podmínky želvy vyžadují a jakou specifickou péči vyžadují. Tato kniha, která vás přesně seznámí se skutečnými "želvími potřebami", je tedy nezbytnou pomůckou každého zodpovědného teraristy a chovatele vodních želv. Zjistíte mnoho zajímavého o původu, biologii a jednotlivých druzích vodních želv, dozvíte se, jaké vodní želvy jsou vhodné k chovu doma, jak jim připravit nebo přizpůsobit terárium, jaké technické prostředky budete potřebovat, aby byly vaše vodní želvy spokojené. Získáte samozřejmě i nezbytné informace týkající se správného krmení - množství a složení s ohledem na věk želvy, péče o želvu i terárium (každodenní a příležitostná údržba), nejběžnějších nemocí želv a první pomoci. Další kapitoly se věnují přezimování želv, jejich rozmnožování, odchovu mláďat (včetně formálních náležitostí). Nechybí řada učitečných tipů a návodů, kupříkladu na výrobu zahradního jezírka pro vodní želvy. V závěru najdete speciální dvoustranu zajímavostí a nápadů pro chytré děti. Publikaci bohatě ilustruje množství poutavých barevných fotografií.
Nakladatel/Výrobce: Grada

Literatura zahraniční

BRANCH, B.: Tortoises, Terrapins and Turtles of Africa
2008, 128, 234 BF, kresby, mapky. Jihoafrická publikace věnující se africkým suchozemským, vodním i mořským želvám. Zahrnuje 46 druhů.

 

ALDERTON, D.: Turtles and Tortoises of the World
1994, 192 s., desítky BF a ČBF. Kniha pojednává o želvách z různých hledisek. Na 70 stranách je přehled čeledí želv, závěr knihy tvoří výčet druhů a poddruhů. Kniha je součástí série knih o různých živočišných skupinách.

ARTNER, H., FARKAS, B., LOEHR, V.: Turtles - Proceedings: International Turtle and Tortoise Symposium Vienna 2002
2006, 618 s., 308 BF, desítky ČBF a kreseb. Sborník 51 prací různých autorů se zabývá problematikou chovu, ochranou a rozmnožováním želv. Kvalita prací je dokladem výrazných chovatelských úspěchů u želv v posledním období i u amatérských chovatelů.

BLANCK, T., MCCORD, W., LE, M.: On the variability of Cuora trifasciata
2006, 153 s., desítky BF, ČBF kresby, grafy, mapky. Autoři se zabývají variabilitou druhu Cuora trifasciata. Na základě výsledků je popsán geneticky a morfologicky odlišný nový druh Cuora cyclornata a i poddruh Cuora cyclornata meieri.

BONIN, F., DEVAUX, B., DUPRE, A: Turtles of the World
2006, 416 s. přes 300 BF, 320 mapek. Velkoformátová publikace o želvách světa. Kniha zahrnuje přes 300 druhů, u každého druhu fotografie, mapka a řada dalších informací.

DAS, I.: Turtles and Tortoises of India
1995, 179 s., 34 BF. Přehled 32 druhů želv Indie s popisem druhů, rozšířením, způsobem života i jejich ochranou.

ERNST, C. H.: Turtles of the United States and Canada
1994, 578 s., 57 BF, desítky ČBF. Kniha je rozsáhlou moderní publikací o želvách Severní Ameriky. Může posloužit i jako velmi dobrá určovací pomůcka.

FIFE, R.: Leopard Tortoises. The Natural History, Captice care and Breeding of Stigmochelys pardalis
2006, 97 s., desítky BF, tabulky, mapka. Známý americký chovatel podává informace o biologii, chovu a rozmnožování africké suchozemské želvy Stigmochelys pardalis. První kniha z nové série publikací Turtles of the World.

GURLEY, R.: Keeping and Breeding Freshwater Turtles
2003, 297 s., přes 300 BF. Nová publikace věnující se chovu sladkovodních želv. Podrobně se zabývá chovem, výživou, rozmnožováním u jednotlivých druhů vodních želv mnohem podrobněji než je v jiných publikacích běžné. Velmi cenné jsou údaje o rozmnožování a množství kvalitních barevných fotografií.

GURLEY, R.: African Spurred Tortoises Geochelone sulcata in Captivity: Professional Breeders Series
2002, 80 s., desítky BF. Drobnější publikace je první knihou z připravované série věnující se želvě druhu Geochelone sulcata. Popsán je způsob života v přírodě, anatomie, podmínky pro chov, výživa a rozmnožování.

MARGINATA
Německý specializovaný čtvrtletník o želvách. Každé jednotlivé číslo je orientováno na určitou skupinu želv nebo chovatelské téma.Možné koupit jednotlivá čísla nebo objednat celoroční předplatné.

ROGNER, M.: Die Breitrandschildkröte (Testudo marginata)
2007, 128 s., desítky BF, mapky, diagramy. Publikace od známého teraristy se věnuje chovu, rozmnožování a způsobu života v přírodě největší suchozemské evropské želvy Testudo marginata.

VETTER, H., DIJK, P.P..: Turtles af the World. Vol. 4 - East and South Asia
2006, 144s., 600 BF, mapky. Čtvrtý díl fotografického atlasu želv s úvodním dvojjazyčným textem v angličtině a němčině. Tento díl pokrývá želvy jižní a východní Asie.